Privacy verklaring


Breathhouse is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een email te sturen naar info@breathhouse.nl


Als een deelnemer zich aanmeldt voor een training, workshop of sessie, vraagt Breathhouse om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Meestal is een naam en e-mailadres voldoende. Een naam is nodig om de producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen. 


Breathhouse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@breathhouse.nl


Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om Breathhouse te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Breathhouse hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over Breathhouse met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Laatst bijgewerkt op 6 januari 2023